mannington_MANN-education1-v1
sc=parallel,Amtico-Logo
Upload Photo
Ta eller ladda upp en bild av ditt utrymme och utforska vårt utbud av produkter och mönster.

För bästa resultat, ta med så mycket ren golvyta som möjligt i din bild
Produkter Välj produkter för att anpassa golvet Läggningsmönster
Filter
Filtrera tillgängliga produkter enligt:
Läggningsmönster
Du har inte valt läggningsmönster
Designer’s Choice-golv Välj mellan över 100 färdiga golvdesigner Läggningsmönster
Välj ett läggningsmönster för Amtico Carpet Välj ett standardläggningsmönster Välj ett Statement-läggningsmönster Produkter
Mönster visas baserat på dess tillgänglighet för att användas med din först valda produkt
 • Välj mönster
 • Mönster visas baserat på dess tillgänglighet för att användas med din först valda produkt
 • Parquet Small 1 product 76.2x228.6mm
 • Parquet Small 2 product 76.2x228.6mm
 • Parquet Small 3 product 76.2x228.6mm
 • Parquet Large 1 product 114.3x457.2mm
 • Parquet Large 1 product med strips 114.3x457.2mm
 • Block Parquet Pave 1-colour 114.3x228.6mm
 • Block Parquet 1-colour 114.3x228.6mm
 • Block Parquet Weave 1-colour 114.3x228.6mm
 • Wave Parquet 3-colour 25.4x457.2, 50.8x457.2, 114.3x457.2mm
 • Fusion Parquet 3-colour 25.4x457.2, 50.8x457.2, 114.3x457.2mm
 • Basket Weave 1 product 114.3x114.3, 76.2x304.8mm
 • Basket Weave 2 product 114.3x114.3, 76.2x304.8mm
 • Basket Weave 4 product 114.3x114.3, 76.2x304.8mm
 • Arrow 1 product 114.3x457.2mm
 • Arrow 2 product 114.3x457.2mm
 • Arrow 3 product 114.3x457.2mm
 • Arrow 4 product 114.3x457.2mm
 • Small Flagstone med strips 101.6x101.6, 203.2x203.2, 304.8x304.8, 101.6x304.8, 203.2x101.6, 203.2x304.8mm
 • Large Flagstone med strips 152.4x152.4, 304.8x304.8, 457.2x457.2, 152.4x304.8, 152.4x457.2, 304.8x457.2mm
 • Frame 4-colour small med strips 99.8x226.8, 201.4x457.2mm
 • Frame 1-colour large med strips 201.4x455.4, 404.6x914.4mm
 • Frame 3-colour large med strips 201.4x455.4, 404.6x914.4mm
 • Pleat 1 product 114.3x457.2mm
 • Pleat 3 product 114.3x457.2mm
 • Pleat 5 product 114.3x457.2mm
 • Ribbon Pleat 1-colour 66x675.6mm
 • Halcyon Pleat 1-colour 152.4x914.4mm
 • Key Stone Mini 2 product 152.4x152.4, 50.8x50.8mm
 • Key Stone Mini 3 product 152.4x152.4, 50.8x50.8mm
 • Key Stone Small 304.8x304.8, 50.8x50.8mm
 • Check 2 product 152.4x152.4mm
 • Check 3 product 152.4x152.4mm
 • Woven 1 product 228.6x228.6mm
 • Woven 2 product 228.6x228.6mm
 • Polygon Key Mini 3 product 114.5x228.6mm, 114.5x114.5mm
 • Polygon Key 3 product 431.8x863.6, 431.8x431.8mm
 • Passo 3-colour mini 12.7x152.4, 38.1x152.4, 101.6x152.4mm
 • Passo 3-colour small 25.4x228.6, 50.8x228.6, 152.4x228.6mm
 • Random Stone med strips 152.4x457.2, 228.6x457.2, 304.8x457.2mm
 • Aspekt 3-colour Mini 76.2x114.3, 76.2x228.6mm
 • Aspekt 3-colour Small 152.4x228.6, 152.4x457.2mm
 • Aspekt 3-colour Large 292.1x444.5, 292.1x889mm
 • Edge 4-colour 76.2x228.6, 152.4x228.6, 215.9x228.6, 228.6x228.6mm
 • Staggered Block 1 product med strips 457.2x457.2, 228.6x457.2, 152.4x457.2mm
 • Staggered Block 2 product 457.2x457.2, 228.6x457.2, 152.4x457.2mm
 • Castel Weave 1 product 304.8x457.2, 431x107.68, 431x107.68mm
 • French Weave 1 product 76.2x501.65, 76.2x354.83, 76.2x323.1,170.68mm
 • Pavestone 152.4x304.8mm, 304.8x304.8mm, 304.8x 457.2mm
 • Hex 175.9mmx152.4
 • Random Plank 76.2x914.4, 152.4x914.4, 228.6x914.4mm
 • Parquet Small 76.2x228.6mm
 • Parquet Large 101.6x457.2mm
 • Parquet Large 1 product 114.3x457.2mm
 • Stripwood 76.2x914.4mm
 • Stripwood 101.6x914.4mm
 • Stripwood 114.3x914.4mm
 • Stripwood 150.0x1000.0mm
 • Stripwood 152.4x914.4mm
 • Stripwood 177.8x1220.4mm
 • Stripwood Xtra 184.2x1219.2mm
 • Stripwood Xtra 228.6x1219.2mm
 • Stripwood 235x1505mm
 • Deck Block 76.2x914.4mm
 • Deck Block 101.6x914.4mm
 • Deck Block 114.3x914.4mm
 • Deck Block 152.4x914.4mm
 • Deck Block 177.8x1220.4mm
 • Deck Block Xtra 184.2x1219.2mm
 • Deck Block Xtra 228.6x1219.2mm
 • Deck Block 235x1505mm
 • Wicket 76.2x914.4mm
 • Wicket 101.6x914.4mm
 • Wicket 114.3x914.4mm
 • Wicket 152.4x914.4mm
 • Bonded Stone 304.8x304.8mm
 • Bonded Stone 450.0x450.0mm
 • Bonded Stone 457.2x457.2mm
 • Bonded Stone 914.4x914.4mm
 • Bonded Stone med strips 304.8x304.8mm
 • Bonded Stone med strips 457.2x457.2mm
 • Broken Bond 304.8x457.2mm
 • Broken Bond Cross grain 304.8x457.2mm
 • Broken Bond 304.8x609.6mm
 • Broken Bond Xtra 457.2x914.4mm
 • Broken Bond Cross grain 457.2x914.4mm
 • Broken Bond 609.6x914.4mm
 • Broken Bond med strips 304.8x457.2mm
 • Broken Bond Cross grain med strips 304.8x457.2mm
 • Broken Bond med strips 304.8x609.6mm
 • Broken Bond Xtra med strips 457.2x914.4mm
 • Broken Bond Cross grain med strips 457.2x914.4mm
 • Broken Bond med strips 609.6x914.4mm
 • Linear Block 76x229mm
 • Linear Block 102x457mm
 • Linear Block 76.2x914.4mm
 • Linear Block 101.6x914.4mm
 • Linear Block 114.3x914.4mm
 • Linear Block 152.4x457.2mm
 • Linear Block 152.4x914.4mm
 • Linear Block Xtra 184.2x1219.2mm
 • Linear Block 228.6x914.4mm
 • Linear Block Xtra 228.6x1219.2mm
 • Linear Block med strips 76.2x914.4mm
 • Linear Block med strips 101.6x914.4mm
 • Linear Block med strips 114.3x914.4mm
 • Linear Block 152.4x457.2mm
 • Linear Block med strips 152.4x914.4mm
 • Linear Block Xtra med strips 184.2x1219.2mm
 • Linear Block med strips 228.6x914.4mm
 • Linear Block Xtra med strips 228.6x1219.2mm
 • Uniform Tile 304.8x304.8mm
 • Uniform Tile 457.2x457.2mm
 • Uniform Tile 450.0x450.0mm
 • Uniform Tile 914.4x914.4mm
 • Uniform Tile med strips 304.8x304.8mm
 • Uniform Tile med strips 457.2x457.2mm
 • Uniform Block 76x229mm
 • Uniform Block 102x457mm
 • Uniform Block 76.2x914.4mm
 • Uniform Block 101.6x914.4mm
 • Uniform Block 114.3x914.4mm
 • Uniform Block 152.4x914.4mm
 • Uniform Block Xtra 184.2x1219.2mm
 • Uniform Block Xtra 228.6x1219.2mm
 • Uniform Block 152.4x457.2mm
 • Uniform Block 304.8x457.2mm
 • Uniform Block Cross grain 304.8x457.2mm
 • Uniform Block 304.8x609.6mm
 • Uniform Block Xtra 457.2x914.4mm
 • Uniform Block Cross grain 457.2x914.4mm
 • Uniform Block 609.6x914.4mm
 • Uniform Block 76x229mm
 • Uniform Block 102x457mm
 • Uniform Block med strips 76.2x914.4mm
 • Uniform Block med strips 101.6x914.4mm
 • Uniform Block med strips 114.3x914.4mm
 • Uniform Block med strips 152.4x914.4mm
 • Uniform Block Xtra med strips 184.2x1219.2mm
 • Uniform Block Xtra med strips 228.6x1219.2mm
 • Uniform Block med strips 152.4x457.2mm
 • Uniform Block med strips 304.8x457.2mm
 • Uniform Block Cross grain med strips 304.8x457.2mm
 • Uniform Block med strips 304.8x609.6mm
 • Uniform Block Xtra med strips 457.2x914.4mm
 • Uniform Block Cross grain med strips 457.2x914.4mm
 • Uniform Block med strips 609.6x914.4mm
 • Herringbone Plank 76.2x914.4mm
 • Herringbone Plank 101.6x914.4mm
 • Herringbone Plank 114.3x914.4mm
 • Herringbone Plank 150.0x1000.0mm
 • Herringbone Plank 152.4x914.4mm
 • Herringbone Plank Xtra 184.2x1219.2mm
 • Herringbone Plank Xtra 228.6x1219.2mm
 • Herringbone Plank 235x1505mm
 • Herringbone Tile 304.8x457.2mm
 • Herringbone Tile Cross grain 304.8x457.2mm
 • Herringbone Tile 304.8x609.6mm
 • Herringbone Tile Xtra 457.2x914.4mm
 • Herringbone Tile Cross grain 457.2x914.4mm
 • Herringbone Tile med strips 304.8x457.2mm
 • Herringbone Tile Cross grain med strips 304.8x457.2mm
 • Herringbone Tile med strips 304.8x609.6mm
 • Herringbone Tile Xtra med strips 457.2x914.4mm
 • Herringbone Tile Cross grain med strips 457.2x914.4mm
 • Herringbone Tile 609.6x914.4mm
 • Herringbone Tile med strips 609.6x914.4mm
 • Boardwalk 76.2x914.4, 184.2x1219.2mm
 • Boardwalk 101.6x914.4, 184.2x1219.2mm
 • Checkerboard 304.8x304.8mm
 • Checkerboard 457.2x457.2mm
 • Field Stone 304.8x304.8, 457.2x457.2mm
 • Field Stone med strips 304.8x304.8, 457.2x457.2mm
Produkter
  Designalternativ för 
  Skapa din egen design
  Välj ett mönster nedan med det antal produkter som du vill använda.
   Använd Designer’s Choice-golvdesigner
   Bläddra bland färdiga golvdesigner i utvecklade av vårt eget designteam
   Välj strips-alternativ
   Strips återger ett fogmönster och skapar kontrast och skärpa i din golvdesign.
   Du verkar göra en ändring
   Det kommer att ändra ditt golv från en färdig design till en anpassad design
   Riktning på golvdesign
   Riktningen på din golvdesign kan läggas i olika vinklar i alla rumstyper
   Nedladdningar Utveckla din golvdesign med bilder och 3D-modeller
   Bilder på golvdesign
   Välj en bild att ladda ner
   Visa rum
   Visa golv
   Ladda ner JPEG-fil
   Ladda ner
   Skriv ut golvdesignen
   Ett nytt fönster öppnas där du kan skriva ut din design via inställningar för din skrivare
   Skriv ut Download PDF
   Söker du 3D-modeller och ytstrukturer?
   Vi har CAD-verktyg som du kan ladda ner och använda i ditt projekt. Använd generatorn för att ladda ner en ZIP-fil.
   CAD-filgenerator
   Mina designer Hantera dina golvdesigner
   Dina senaste designer
   Du har för närvarande inga sparade varuprov
   Färger
   Designa med LVT Designa med Textilgolv
   1. Produkter 2. Läggningsmönster
   1. Produkter
   Välj produkt(er)
   Affinity
   Designers' Choice | DC129
   Välj läggningsmönster
   Du har inte valt läggningsmönster
   Lägg till läggningsmönster
   2. Läggningsmönster
   Alternativ med strips
   Välkommen till Amticos Room Visualiser
   Sätt igång och skapa en egen golvdesign genom att klicka på Redigera golv för att öppna konfiguratorn.
   I golvkonfiguratorn lägger du till en produkt du vill använda i din golvdesign. Välj sedan ett mönster till produkten du har valt.
   Använd verktygen till vänster på skärmen för att styra rummet.
   Använd verktygen till höger om designen för att hantera din design.